IPAA-Yhdistys ry


ileal pouch anal anastomosis

Toiminta

Hallitus 2020: Laura, Miia, Niina, Tanja, Sofia ja Lea.

IPAA-yhdistys ry on 1994 perustettu valtakunnallinen J-pussileikattujen ja heidän läheisten yhdysside- ja etujärjestö. Yhdistys kuuluu avanne- ja

vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden valtakunnalliseen keskusjärjestöön Finnilco ry:hyn, jossa on kaikkiaan 18 jäsenjärjestöä. IPAA-yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteisen hyvän edesauttamiseen yhdistyksen sääntöjen puitteissa.

IPAA-yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain yhdistyksen talvipäivien yhteydessä. Vuosikokouksessa valitaan seuraavalle toimintakaudelle puheenjohtaja ja muu hallitus, päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä käydään läpi edellisvuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Osallistumalla pääsee vaikuttamaan. Hallitus kokoontuu vuosittain keväällä ja syksyllä.

IPAA-yhdistys viettää kesäpäiviä Finnilcon kesäpäivien yhteydessä muiden finnilcolaisten kanssa.

 

Hallitus 2020

Puheenjohtaja
Laura Ala-Korpi

Varapuheenjohtaja
Johanna Strömbäck

Sihteeri

Hallituksen jäsenet

Varajäsenet

Rahastonhoitaja

Tilin-/toiminnantarkastaja

Varatilin-/toiminnantarkastaja