IPAA-Yhdistys ry


ileal pouch anal anastomosis

IPAA-yhdistyksen tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 22.2.2020

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
IPAA-yhdistys
Koposperäntie 51
85710 Parkkila
045 139 8115

Yhteyshenkilö:
Yhdistyksen puheenjohtaja
Laura Ala-Korpi
040 832 8861
pj@ipaa.fi

2. Rekisterin nimi
IPAA-yhdistyksen tapahtumarekisteri

3. Rekisteröidyt
Tapahtumaan ilmoittautuneet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään tapahtumailmoittautumisen perusteella. Tiedot kerätään Google Forms-lomakkeen avulla ja tiedot säilytetään Google Drive-pilvipalvelussa salasanoilla ja käyttäjätunnuksilla suojattuina.
Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:

  • tapahtumasta tiedottaminen
  • tapahtuman laskuttaminen
  • tarvittavien tietojen välittäminen palveluntarjoajalle (majoituksen järjestäjä tai laivayhtiö)

5. Käsiteltävät henkilötiedot

  • henkilön nimi ja osoite
  • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • erityisruokavalio
  • syntymäaika

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tapahtumailmoittautumislomakkeella.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja säilytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan Google Drive-pilvipalvelussa, joka voi säilyttää tietoja myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Google on sitoutunut noudattamaan tietojen siirrossa ja säilyttämisessä EU:n tietosuojalainsäädäntöä myös EU:n ulkopuolella.

6. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat käsittelytarkoituksen kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia. Google Drive -pilvipalveluun kerättyihin tietoihin on pääsy yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä sekä yhdistyksen IT-asioista vastaavalla hallituksen jäsenellä. Google voi kopioida kaikilla tileillään olevia tietoja palvelujen kehittämistä varten, mutta ei luovuta eikä myy tietoja kolmansille osapuolille. Yhdistyksen puheenjohtaja voi tarvittaessa tallentaa tiedot henkilökohtaisella salasanalla ja ajantasaisella tietoturvaohjelmistolla suojatulle tietokoneelleen välittäessään tietoja palveluntarjoajalle (tapahtuman majoituksen järjestäjä/laivayhtiö).

Tietoja säilytetään tapahtuman järjestämisen ja laskutuksen toteutuksen ajan. Tämän jälkeen kerätyt tiedot poistetaan.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Ipaa-yhdistys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen. Ipaa-yhdistys suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.