IPAA-Yhdistys ry


ileal pouch anal anastomosis

Sosiaaliturva

IPAA-leikkaukseen valmistautuvat, leikatut ja mahdollisissa jatkohoidoissa käyvät henkilöt tarvitsevat tietoa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvista palveluista ja eduista. Useimmat etuisuudet vaativat omaa aktiivisuutta ja hakemusten kirjoittamista ennen kuin ne voidaan myöntää. Sairastuneen mahdolliset palvelut ja tuet kartoittaakseen on hyvä pyytää tapaamista esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijältä, joka on sairastuneen sosiaaliturva-asioiden asiantuntija. Muillakin viranomaisilla on velvollisuus auttaa, mikäli esimerkiksi hakemuksen kirjoittamisessa tarvitaan apua.

Suomalaisten kansanterveysjärjestöjen ryhmä on kirjoittanut erittäin kattavan oppaan Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille, jossa on tarkasti kerrottu sairaiden ja vammaisten oikeuksista. Myös Valtiokonttorin ylläpitämä Suomi.fi -sivusto tarjoaa palveluoppaan vakavasti sairastuneille.

Suomessa Kela vastaa sairastuneelle myönnettävistä tuista ja kuntoutuksesta. IPAA-leikatuilla saattaa olla oikeus vammaistukeen tai eläkettä saavan hoitotukeen. Tuen hakijat voivat halutessaan pyytää Finnilcon toimistolta toimintakyvynkartoituslomakkeen, joka sisältää erilaisia apukysymyksiä hakemuslomakkeen täyttämistä varten.

Leikatulla saattaa olla oikeus myös veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen ja/tai invalidivähennykseen. Verovähennyksistä tarkat tiedot saa Verohallinnosta.