IPAA-Yhdistys ry


ileal pouch anal anastomosis

Usein kysyttyä

Ipaa-yhdistyksen jäsenkyselystä poimittuja kysymyksiä j-pussista, vastaajana kyseisistä asioista väitellyt sisätautigastrologi Juha Kuisma.

Yleistä J-pussista

Mitä tarkoittaa lyhenne IPAA ja IAA, onko sama asia? (J-pussileikkauksesta on nähty käytettävän kumpaakin)
IPAA = Ileal pouch-anal anastomosis. IAA = Ileo anal anastomosis. Täsmälleen samaa asia.

J-pussin käyttöikä, kauanko ratkaisu toimii?
Maailmalla ensimmäisistä J-pussileikkauksista on yli 20 vuotta. Erilaisten komplikaatioiden vuoksi J-pussi voidaan joutua poistamaan korkeimmillaan n. 5%:lta vuosien saatossa. Lopuilla J-pussi kestänee hyvin loppuelämän.

Toipumisen eteneminen, kuntoutuminen, ulostuskerrat?
Leikatut potilaat ovat pääsääntöisesti nuoria aikuisia, jotka toipuvat nopeasti takaisin työelämään. Ulostekerrat vaihtelevat huomattavasti, mutta suurimmalla osalla rajoittuvat 4-6 kertaan päivisin ja 0-1 kertaan öisin.

Miten j-pussi toimii pidemmällä aikavälillä?
Ulostepakko esiintyy 6-10%:lla, Tilapäistä pidätyskyvyn heikkoutta reilulla kolmasosalla, säännöllisesti noin 7 prosentilla. Suojasiteiden tarvetta esiintyy 17-30 prosentilla.

Kuinka monta kertaa keskimäärin hyvin toimiva j-pussi toimii?
5-7 kertaa/vrk

Kuinka usein kontrollit, tähystykset (vaikka ei olisi ongelmia)? Minkälaisia kontrolleja?
Keittokirjamaista ohjetta seurannasta ei ole olemassa. Potilaat, joille kehittyy kroonisesti aktiivi pussiitti, kuuluvat luonnollisesti säännöllisen seurannan ja hoidon piiriin. Oma henkilökohtainen kantani on, että noin 5 vuoden jälkeen kannattaisi tehdä seurantatähystys kaikille leikatuille siksi, että osalle voi kehittyä lieviä oireettomia tulehdusmuutoksia. Oireisessa tulehduksessa tulee ottaa yhteys omalääkäriin tai omaan hoitavaa poliklinikkaan.

Vaikuttaako suolan lisäkäyttö verenpaineeseen?
Kyllä voi vaikuttaa.

Saako luovuttaa verta?
Kyllä saa, jos veriarvot yms. sallivat

Alkoholin ja tupakan vaikutus?
Alkoholilla ei ole vaikutusta J-pussin limakalvoon ja siellä mahdollisesti esiintyvään tulehdukseen. Tupakoivilla pussiittiepisodeja esiintyy vähemmän ja tulehdus voi olla lievempää. Tupakoinnin suojaava vaikutus on tullut esille monessa tutkimuksessa. Tulehdus tulee kuitenkin hoitaa muilla keinoin. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina!

Seksuaalisuus ja raskaus

Mistä johtuu yhdyntäkivut, impotenssi, limakalvojen kuivuminen?
Leikkauksen jälkeisillä lantion alueen kiinnikkeillä on tässä todennäköisesti tärkeä merkitys. Impotenssia esiintyi tuoreessa suomalaisessa selvityksessä 14 prosentilla J-pussileikatuista miehistä. Impotenssiin vaikuttavat enemmän monet muut altistavat seikat, kuten ikääntyminen ja valtimoiden kovettuminen, tupakointi jne.

Leikkauksen vaikutukset seksuaalisuuteen ja raskaaksi tulemiseen?
Noin 20 prosentilla naisista esiintyy yhdynnän aikana kipua (dyspareunia), joskaan tässä ei ole eroa esimerkiksi avanneleikattuihin verrattuna (J. Kuisma, väitöskirjatutkimus v. 2003). Vuonna 1999 Olsen ja kollegat raportoivat hedelmällisyyden olevan jonkin verran alentunut leikkauksen jälkeen. Syyksi tähän arveltiin leikkauksen aiheuttamia kiinnikkeitä lantion alueella.

Raskaus ja synnyttäminen, miten toimia, alatiesynnytys vai sektio?
J-pussileikkauksen jälkeen nainen voi synnyttää normaalisti alakautta.

Vaikuttaako naisten vaihdevuodet?
Eivät vaikuta.

Pussiitti

Onko pussiitti yleistä?
Pussiitti on kaikkein yleisin komplikaatio leikkauksen jälkeen. Kymmenen vuoden kuluessa leikkauksen jälkeen 40-50 prosentilla leikatuista kokee vähintään yhden pussiittiepisodin. Jatkuvaa hoitoa vaativia pussiitti on kuitenkin selvästi harvinaisempi ja todetaan noin 10 prosentilla leikatuista.

Mitkä ovat pussiitin oireet?
Lievimmissä tapauksissa ulostekerrat lisääntyvät, tulee ulostepakkoa, ulosteiden mukana voi olla hieman verta. Lievää lämpöilyä voi myöskin esiintyä.

Mikä lääke pussiitin hoitoon?
Pussiitin hoito perustuu antibiootteihin alkuvaiheessa. Hoidossa käytetään metronidazolin ja siprofloksasiinin johdoksia kuureina. Hoito-ongelmissa voidaan kokeilla kortikosteroideja, 5-ASA-valmisteita (Asacol, Pentasa) suppoina tai jopa solunsalpaajahoitoa kaikkein vaikeimmissa tulehduksissa.

Muut komplikaatiot

Voiko ongelmia ennaltaehkäistä, esim. pussiittia?
Pääsääntöisesti pussiitti tulee, jos on tullakseen. Riskiin vaikuttaa kuitenkin ennen leikkausta todetut suolen ulkoiset tauti-ilmentymät, kuten selkärankareuma, silmän värikalvontulehdus, sappiteiden tulehdus. Myös korkeilla tuman liukoisilla vasta-ainella (pANCA) on todettu olevan ennusteellinen merkitys sekä ennen ja jälkeen leikkauksen.

Useassa tutkimuksessa on tullut esille, että tupakoivilla esiintyy vähemmän tulehdusepisodeja. Tupakoinnin suojaavaa tekijää ei tiedetä. Haluan kuitenkin korostaa tupakoinnin muita huomattavia haittavaikutuksia ihmisen terveydelle. Mahdollinen tulehdus kannattaa ehdottomasti hoitaa muilla tavoin kuin tupakoinnilla!

Leikkauksen tuomat riskit/komplikaatiot (esim. kiinnikkeet, pussiitti, liitännäissauraudet)?
Lantion aluelle tulee jkv-kiinnikkeitä, jolla voi olla esimerkiksi lievä fertiliteettiä laskeva vaikutus. Monet suolen ulkoiset tauti-ilmentymät rauhoittuvat usein leikkauksen jälkeen, joskin hankalassa pussiitissa on kuvattu nivel- yms. oireita. Sappiteidentulehdus ja selkärankareuma voivat kuitenkin jatkua aktiiveina.

Fistelit, mitä ne ovat ja miksi niitä tulee, parantaminen?
Fistelit voivat liittyä tulehdukseen, mutta pääsääntöisesti niitä pidetään kirurgisina komplikaationa (sekundaarinen pussiitti). Hoito on siksi kirurginen. Jos fisteli liittyy selkeästi tulehdukseen, tulee tulehdusta pyrkiä hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. Infliksimabista (Remicadea) on saatu alustavasti lupaavia tuloksia pussiittiin liittyvien fisteleiden hoidossa.

Suolitukos, itsehoito ennen lääkäriin menoa?
Jos tulee suolitukosoireita, kuten vatsakipua, vatsanturpoamista, pahoinvointia, oksentelua, tulee hakeutua välittömästi päivystyspoliklinikalle.

Nivelongelmat ja osteoporoosi? Monet leikatut ovat valittaneet mm. nivelongelmia leikkauksen jälkeen. Miten voivat liittyä j-pussiin?
Suolitulehduspotilailla niveloireet ovat erittäin yleisiä ja ne liittyvät nimenomaan tulehdusaktiviteettiin. Niveloireet rauhoittuvat usein leikkauksen jälkeen, mutta aktiiviissa pussiitissa niitä voi esiintyä.
Selkärankareuma näyttää lisäävän suolitulehduksen riskiä leikkauksen jälkeen.

Aktiiviin haavaiseen paksusuolentulehdukseen liittyy lisääntynyt osteoporoosin riski. Leikkauksen jälkeen luustontiheys näyttää korjaantuvan, kun tulehdus rauhoittuu ja mahdollisista kortikosteroidikuureista päästään eroon. Leikkauksen jälkeen n. kolmasosalla todetaan kuitenkin lievästi alentuneita luustontiheysarvoja. Riittävään kalkin ja D-vitamiinin saantiin tulisikin kaikkien kiinnittää huomiota.

Verentulo, onko normaalia ja missä määrin?
Pääsääntöisesti verentulo kertoo tulehduksesta. Verentulo altistaa anemialle.

Huono hemoglobiini, mistä johtuu joillakin j-pussilaisilla?
Anemiaa on raportoitu noin 20 prosentilla leikatuista, raudanpuutetta esiintyy 10 prosentilla. Tärkein syy anemialle on usein lievä limakalvontulehdus, joka lisää verenhukkaa ulosteisiin.

Lääkkeet ja vitamiinit

Imodiumin käyttö, miten paljon?
Ulostekertoja vähentämään voi käyttää Imodiumia tarvittaessa, joskaan hoitotulokset eivät usein ole kovin hyviä. Maksimiannos on 8 kapselia/vrk.

Mitkä kipulääkkeet ovat turvallisia?
Parasetamolivalmisteet (Panadol, Para-Tabs, Panacod jne) ovat vatsa- ja suolistoystävällisiä.

Mitkä lääkkeet, vitamiinit ym. eivät imeydy? B12-vitamiini ongelma, miksi?
J-pussileikkauksella ei ole vaikutusta lääkkeiden imeytymiseen, koska ne pääsääntöisesti imeytyvät ylempää ohutsuolen alueelta.Kaikille J-pussileikatuille tulee ohutsuolen loppuosaan bakteeriylikasvua, joka vaikuttaa B12-vitamiinin imeytymisprosessiin ohutsuolen loppuosassa. Lievää imeytymisen alentumista todetaan noin kolmasosalla, mutta B12-vitamiinin puutos on selvästi harvinaisempi ja todetaan noin 5 prosentilla. Bakteeriylikasvu vaikuttaa myös sappiaineenvaihduntaan ja sitä kautta rasvojen ja rasvaliukoisten vitamiinien imeytymiseen. D-vitamiinin puutos todettiin suomalaisessa väitöskirjatutkimuksessa noin 10 prosentilla J-pussileikatuista. A-vitamiinin puutos on harvinainen (< 5%), E-vitamiinin puutosta ei ole kuvattu. Mainittakoon kuitenkin, että D-vitamiinin puutos on väestössä hyvin tavallinen johtuen pitkästä ja pimeästä talvestamme.